Dr. Ruth Reychler
9700 Oudenaarde
België

reumatoloog

reumatologie

 


 

Behandeling van reuma 

PLURIDISCIPLINAIRE AANPAK - TEAMWORK

 

 


In het Algemeen Ziekenhuis te Oudenaarde wordt een intensieve samenwerking voorzien om de behandeling van de reumapatiënten te optimaliseren om de fysieke en daaruit volgende socio-economische schade zo veel mogelijk te beperken.

In samenwerking met de huisartsen en met een team in het ziekenhuis worden alle mogelijke middelen ingezet.

Heel belangrijk is dat de aandoening vroeg kan worden behandeld. De reumatologie kent sinds 2000 een enorme vooruitgang door toenemende diagnostische en therapeutische mogelijkheden in het bijzonder door de ontwikkeling van biologicals. Bij agressieve therapeutische aanpak dient de patiënt intensief te worden gevolgd in nauwe samenwerking met de huisarts.

Elke ziekte-entiteit vertoont sterk verschillende verschijnings- en evolutievormen die telkens een individuele aanpak vereisen op fysiek, psychisch en sociaal vlak.

Heel wat chronische reumapatiënten lopen functionele beperkingen op met arbeidsongeschiktheden en financiële problemen door verlies van inkomen, depressiviteit, afhankelijkheid en sociaal isolement.

Samenwerking tussen medische staf, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten en sociaal assistenten is noodzakelijk.

Er bestaan een hele reeks financiële en sociale tegemoetkomingen naast de klassieke inkomensvervangende tegemoetkoming.

Professionele reclassering bevordert de integratie van de patiënten en is te verkiezen boven inkomensvervangende vergoedingen.  Ideaal is als patiënten blijven functioneren in hun vertrouwde professionele omgeving, eventueel deeltijds of in aan hun handicap aangepaste functie.  Door samenspraak van de arbeidsgeneesheer met adviserende geneesheer van de ziekteverzekering zal een dergelijke reïntegratie bevorderen.  Een ergologisch advies kan een aanpassing van de arbeidsplaats of arbeidsbelasting aan de specifieke beperkingen van de patiënt vergemakkelijken.
 

 

mail stuur me een mail

Terugbetaling modernblue_next.gif  

© 2004- Design & SEO Web Site Tuning
Disclaimer & Privacy